Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình trồng nấm lim xanh

Những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình trồng nấm lim xanh

Sự sinh trưởng của nấm lim xanh nhanh hay chậm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố vào các yếu tố từ môi trường bên ngoài. Vì vậy, trong quá trình trồng nấm lim xanh, bạn cần tìm hiểu rõ về các yếu tố này.

Dưới đây là những yếu tốt ảnh hưởng tới quá trình trồng nấm lim xanh.

Nhiệt độ môi trường

Đảm bảo nhiệt độ thích hợp là điều rất cần thiết cho trong quá trình trồng nấm lim xanh. Trong từng giai đoạn của nấm sẽ phù hợp với những điều khiện nhiệt độ khác nhau. Trong đó:

– Nhiệt độ phù hợp nhất cho giai đoạn nuôi sợi là khoảng 20 – 30oC

– Nhiệt độ thích hợp nhaatsa của giai đoạn quả thể là khoảng từ 22 – 28oC

Nhiệt độ này tương đối phù hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam. Do đó nấm lim xanh có thể trồng được từ Bắc vào Nam.

Độ ẩm:

Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, nấm cần rất nhiều nước. Vì vậy, phải đảm bảo độ ẩm của bịch nấm cũng như độ ẩm không khí luôn ở mức phù hợp nhất. Trong đó:

  • Độ ẩm cần thiết của bịch nấm là từ 60 – 65%
  • Độ ẩm không khí cần thiết là từ 80 – 95%

Độ thoáng khí

Trong suốt quá trình trồng nấm lim xanh, từ giai đoạn nuôi sợi đến giai đoạn chăm sóc thể quả, người trồng cần đảm bảo nhà ủ lẫn nhà trồng luôn được thông thoáng, đảm bảo không khí được lưu thông. Tuy nhiên, cũng cần phải tránh gió cho nhà trồng và nhà ủ bởi gió có thể làm giảm độ ẩm môi trường phát triển của nấm lim xanh

Ánh sáng

Ánh sáng là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình trồng nấm lim xanh. Ở mỗi giai đoạn phát triển, nấm lim xanh cần cường độ ánh sáng khác nhau. Cụ thể:

  • Giai đoạn nuôi sợi thì không cần ánh sáng
  • Giai đoạn nuôi thể quả cần ánh sáng để hình thành cơ quan sinh sản. Ánh sáng cần thiết là tán xạ tức là có cường độ đủ để đọc được sách. Bên cạnh đó, cần đảm bảo ánh sáng được chiếu đều từ các phía khác nhau. Nghiên cứu cho thấy, cường độ ánh sáng tối ưu cho tăng trưởng là khoảng 800 lux và tương ứng hàm lượng saponin triterpen cao trong tai nấm sẽ là 1,2 %.

Độ pH

Độ pH thích hợp cho nấm lim xanh sinh trường và phát triển tốt là trong khoảng từ axit yếu tới trung tính, tức là pH từ 5,5 đến 7.

Trên đây là những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình trồng nấm lim xanh. Để đảm bảo nấm lim xanh sinh trưởng và phát triển tốt nhất, người trồng cần phải hết sức lưu ý về các yếu tốt này từ quá trình xử lý nguyên liệu cho đến các quá trình ủ bịch phôi nấm và chăm sóc quả thể.

Xem thêm : Nguyên liệu trồng nấm lim xanh

Bài viết liên quan